Vår värdegrund

Vår värdegrund bygger på självbestämmande, delaktighet, engagemang och meningsfullhet. Vår värdegrund bygger vidare på alla individers lika värde. Alla som deltar i våra aktiviteter ska uppleva att de utvecklas som individer i arbetslivet och samhället i stort. All verksamhet utgår från ett mångfalds- och jämställdhetsperspektiv.

Kontakta oss:

Telefon: 0760 85 50 35

Epost: info@isp-coaching.se

Nacka (huvudkontor): Värmdövägen 703, plan 2

Postnr & Ort:132 35 Saltsjö-Boo, Nacka

Öppettider: mån-tors mellan  09.00-13.00

Övrig tid enligt överenskommelse

Sollentuna & Sundbyberg: Isafjordsgatan 39B, 

Övrig tid enligt överenskommelse

 

Copyright 2020 -- ISP COACHING