Tillhör du målgruppen: Jobbpeng grund

Vilka som är tillhör målgruppen för insatsen bestäms av en karriärvägledare hos Nacka Kommun som gör bedömning huruvida denna insats är din väg framåt för jobbsökning eller utbildning. Målgruppen är följande;


Ungdomar mellan 18 och 24 år

  • Personer som uppbär ekonomiskt bistånd

  • Nackabor som inte omfattas av etableringen med bristande språkkunskaper i svenska och som står utanför arbetsmarknaden. (EU-medborgare omfattas bara om de tar emot ekonomiskt bistånd eller varit kontinuerligt bosatta i Sverige under minst fem år.

Om du har kontakt med Nacka Kommun och tillhör ovan nämnda målgrupper ska du vända dig till din karriärvägledare. Insatsen är kostnadsfri för som deltagare och kostar ingen förutom ditt engagemang och din tid.

kvalificerad till. Du får kontakt med arbetsgivare som är villig att anställa dig och är i behov av din  kompetens.

Är du nyanländ & Språksvag: Språk och arbetsintroduktion

Insatsen språk och arbetsintroduktion är för dig som är Nackabor och har bristande kunskaper i det svenska språket. Insatsen går ut på att kombinera SFI studier med språkträning på en arbetsplats, detta för att du ska lära dig och använder språket praktiskt och samtidigt skaffa dig arbetslivserfarenhet.

Vad kan vi göra just för dig?

 

-          Samordnar samt anmäler dig till SFI och samhällsorientering

-          Stödjer dig under hela studietiden

-          Stöd i att hitta och söka jobb

-          Hitta praktik

-          Matchning mot arbetsgivare som söker personal

-          Du får tillgång till vår studie och yrkesvägledning

-          Stödjer dig att upprätta konkurrenskraftiga ansökningshandlingar (CV & Personligt brev)

-          Språkundervisning

-          Informerar dig om hur du kan validera dina betyg & arbetslivserfarenheter

-          Arbetsmarknadskunskap

-          Du får effektiv intervjuträning inför kommande anställning

-          Stöd i att starta eget

-          Seminarier

-          Dataundervisning

-          Studiebesök

-          Motiverande samtal

Vilka branscher

Vi har stort nätverk av olika arbetsgivare inom flera branscher. Vård & omsorg, hotell & restaurang, handel, lokalvård & sanering. 

Vill du välja oss, gör så här

  • Kolla om du tillhör målgruppen för insatsen

  • Kontakta din karriärvägledare i Nacka kommun för att boka möte

  • Maila till:  vagledningafe@nacka.se

  • Ring på 08-718 80 00

  • informera din handläggare på kommunen att du väljer ISP COACHING som din jobbcoach.

Din jobbcoach

Har du frågor?

Våra kontor

Nacka

Sollentuna

0760 85 50 35

© 2020 Isp Coaching