Auktoriserad jobb och utbildningsexpert

NackaKommun

Är du i behov av stöd och vägledning i ditt arbetssökande 

Vid intresse gör följande

 • Kolla om du tillhör målgruppen för insatsen

 • Kontakta din karriärvägledare i Nacka kommun för att boka möte

 • Maila till vagledningafe@nacka.se

 • Ring på 08-718 80 00

 

Jobbpeng grund: Nacka Kommun

Vilka som är tillhör målgruppen för insatsen bestäms av en karriärvägledare hos Nacka Kommun som gör bedömning huruvida denna insats är din väg framåt för jobbsökning eller utbildning. Målgruppen är följande;


Ungdomar mellan 18 och 24 år

 • Personer som uppbär ekonomiskt bistånd

 • Nackabor som inte omfattas av etableringen med bristande språkkunskaper i svenska och som står utanför arbetsmarknaden. (EU-medborgare omfattas bara om de tar emot ekonomiskt bistånd eller varit kontinuerligt bosatta i Sverige under minst fem år.

Om du har kontakt med Nacka Kommun och tillhör ovan nämnda målgrupper ska du vända dig till din karriärvägledare. Insatsen är kostnadsfri för som deltagare och kostar ingen förutom ditt engagemang och din tid.

kvalificerad till. Du får kontakt med arbetsgivare som är villig att anställa dig och är i behov av din  kompetens.

Nyanländ: Språksvag

Det är bara du som kan förändra din situation men vi kan  förenkla din resa genom vår kunskap och erfarenhet om den svenska arbetsmarknaden. Vår målsättning för dig är att du ska lyckas men  också att vi lyckas tillsammans med dig. Det du har i bagaget anser vi vara värdefulla och bör lyftas fram för arbetsgivare för att lättare hitta rätt anställning för dig.

Vi har särskild kompetens om hur det är att komma som nyanländ till Sverige, hur det är att stå utanför den svenska arbetsmarknaden och hur svårt det är att erhålla ett jobb på egen hand. Genom oss får du stöd med att hitta och söka jobb du är.

 

Läs om våra tjänster på andra språk:

Språk och arbetsintroduktion

Insatsen språk och arbetsintroduktion är för dig som är Nackabor och har bristande kunskaper i det svenska språket. Insatsen går ut på att kombinera SFI studier med språkträning på en arbetsplats, detta för att du ska lära dig och använder språket praktiskt och samtidigt skaffa dig arbetslivserfarenhet.

Vad kan vi göra just för dig?

 

-          Samordnar samt anmäler dig till SFI och samhällsorientering

-          Stödjer dig hela studietiden

-          Du får tillgång till vår studie och yrkesvägledning

-          Stödjer dig att upprätta konkurrenskraftiga ansökningshandlingar (CV & Personligt brev)

-          Vi ordnar en arbetsplats där du får öva svenska språket

-          Informerar dig om hur du kan validera dina betyg & arbetslivserfarenheter

-          Du får tillgång till vårt kontaktnät vilket underlättar arbetsgivarkontakter för dig

-          Du får effektiv intervjuträning inför kommande anställning

Olika språk

Tjänsten erbjuds på olika språk och anpassas efter kundens behov. Insatsen erbjuds på följande språk.

 

 • Svenska

 • Somaliska

 • Arabiska

 • Engelska

 • Tigrinja

 

Vilka branscher

Vi har stort närverk av olika arbetsgivare inom flera branscher. Ex vård & omsorg, hotell & restaurang, handel, lokalvård & sanering. 

Kontakta oss:

Telefon: 0760 85 50 35

Epost: info@isp-coaching.se

Nacka (huvudkontor): Värmdövägen 703, plan 2

Postnr & Ort:132 35 Saltsjö-Boo, Nacka

Öppettider: mån-tors mellan  09.00-13.00

Övrig tid enligt överenskommelse

Sollentuna & Sundbyberg: Isafjordsgatan 39B, 

Övrig tid enligt överenskommelse

 

Copyright 2020 -- ISP COACHING